top of page
Zofia Awiżeń-Panufnik.jpg

lek. Zofia Awiżeń-Panufnik
Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Obecnie realizuje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie położnictwa i ginekologii jako rezydentka w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, który jest szpitalem wieloprofilowym, mającym III najwyższy stopień referencyjności.

Od początku swojej kariery zawodowej współpracuje z placówkami medycznymi pracując jako lekarz pierwszego kontaktu w zakresie szeroko rozumianych infekcji oraz porad internistycznych.

Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, jestem słuchaczem studiów podyplomowych, biorę udział w międzynarodowych i krajowych szkoleniach, konferencjach z zakresu położnictwa, ginekologii oraz ultrasonografii.

W trakcie swojej kariery zawodowej odbyłam miesięczny wolontariat w szpitalu St. Joseph Hospital w Moshi w Tanzanii, gdzie na miejscu udzielałam niezbędnej pomocy lekarskiej.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim dla studentów Wydziału Lekarskiego z zakresu ginekologii i położnictwa. Jestem też członkinią Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Od wielu lat biorę czynny udział w różnego rodzaju wolontariatach oraz akcjach mających na celu promocję zdrowia i pomoc drugiemu człowiekowi. W swojej pracy podchodzę do każdego pacjenta indywidualnie, wykonując swój zawód z największą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

ZAKRES USŁUG

 •  Konsultacje ginekologiczne; 

 •  Konsultacje położnicze, prowadzenie ciąży;

 •  Pobieranie cytologii, wymazów, HPV etc.; 

 •  Dobór antykoncepcji, kontrola stosowania; 

 •  Usuwanie polipów tarczy szyjki macicy; 

 •  Biopsja endometrium; 

 •  Usuwanie zmian ze sromu, zmian z krocza/ zmian z pochwy/zmian z szyjki macicy; 

 •  Kolposkopia z/bez pobraniem wycinka i badaniem histopatologicznym; 

 •  Wulwoskopia z/bez pobraniem wycinka i badaniem histopatologicznym; 

 •  Zakładanie pessarów położniczych oraz ginekologicznych; 

 •  USG TV ginekologiczne; 

 •  USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne; 

 •  USG transrektalne; 

 •  USG położnicze – USG płodu 3D/4D (nie referencyjne); 

 •  Analiza zapisu KTG; 

 •  Monitorowanie owulacji; 

 •  Stymulacja owulacji; 

 •  Zakładanie implantu podskórnego + usunięcie; 

 •  Zakładanie wkładek wewnątrzmacicznych + usunięcie; 

 •  Szczepienia (Posiadam kurs kwalifikacji do szczepień nadany przez Okręgową Izbę Lekarską); 

 •  Laseroterapia blizn/sromu, rozjaśnianie etc.; 

 •  Rewitalizacja pochwy; 

 

bottom of page